Trek CarBack Radar Rear Light

Kolik režimů svícení má zadní radarové světlo Trek CarBack?

Trek CarBack má čtyři režimy - denní blikání, denní svícení, noční blikání a noční svícení.

Jak se zapíná a vypíná zařízení Trek CarBack?

Zařízení CarBack se zapíná a vypíná stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu jedné sekundy.

Lze zkontrolovat stav baterie bez zapnutí zařízení CarBack?

Ano, krátkým stisknutím tlačítka napájení se dočasně aktivují kontrolky stavu napájení, které ukazují stav baterie.

Jak dlouho vydrží baterie v zařízení Trek CarBack?

Udávaná výdrž baterie je 7 hodin. Výdrž baterie se může lišit v závislosti na aktivitě radarového systému a počtu zezadu přijíždějících vozidel, která systém CarBack během jízdy zjistí. Skutečná výdrž baterie často přesahuje udávanou výdrž baterie.

Jak dlouho trvá, než se baterie zařízení Trek CarBack zcela dobije?

Pomocí přiloženého kabelu USB-C se zařízení CarBack zpravidla zcela nabije za 3,5 - 4 hodiny. Doba nabíjení závisí na zdroji napájení a může se lišit.

Jaký typ nabíječky se používá pro Trek CarBack?

Přiložený kabel USB-C a USB-C.

Jaký stupeň ochrany IPX má zařízení CarBack?

CarBack má stupeň vodotěsnosti IPX7.

Na jakou vzdálenost detekuje systém CarBack vozidla přijíždějící zezadu?

Je-li CarBack správně nainstalovaný, dokáže za ideálních podmínek detekovat vozidla přijíždějící zezadu až na vzdálenost 240 m. Detekce přes protokol ANT+ je omezena na 196 m. Na větší vzdálenost může detekce fungovat pouze po spárování zařízení přes Bluetooth, a to s telefonem, na němž je nainstalována aplikace Trek Accesories. Upozorňujeme, že některé aplikace třetích stran pro navigační jednotky nemusí uvádět plnou vzdálenost, na kterou radar ve skutečnosti funguje.

Jak obnovím tovární nastavení zařízení Trek CarBack?

Chcete-li obnovit tovární nastavení zařízení CarBack, podržte tlačítko napájení po dobu 15 sekund. CarBack blikne jednou za 8 sekund a znovu za 15 sekund, což znamená, že bylo obnoveno výchozí tovární nastavení.

Co přesně zjišťuje Trek CarBack za mnou?

Zařízení Trek CarBack dokáže detekovat vozidla, motocykly a cyklisty v závislosti na jejich velikosti, poloze a směru jízdy vzhledem k jezdci.

Které cyklopočítače jsou kompatibilní se zařízením Trek CarBack?

Je kompatibilní s většinou GPS cyklopočítačů. CarBack s cyklopočítači a hodinkami komunikuje přes univerzální protokol ANT+. Seznam zařízení kompatibilních s protokolem ANT+ najdete zde.

Zařízení kompatibilní s ANT+

Je CarBack kompatibilní se systémem Blendr?

Ano, Trek CarBack funguje s úchytem pro podsedlové příslušenství Blendr i s integrovanými úchyty na světla Blendr na několika konkrétních modelech kol.

Funguje radar CarBack s blatníkem Blendr Fendr?

Ne, CarBack není kompatibilní s blatníkem Blendr Fendr.

Lze zařízení Trek CarBack namontovat na úchyt Blendr na přilbě?

Nedoporučujeme instalaci Trek CarBack na přilbu. Trek CarBack funguje nejlépe, když ho bezpečně připevníte k pevné části kola, odkud dokáže nejlépe zjišťovat vozidla přibližující se zezadu.

Z jaké vzdálenosti je CarBack vidět?

Trek CarBack je osvědčené světlo pro denní svícení, které je přes den vidět až na vzdálenost 2 km.

Existují navigační jednotky s verzemi firmwaru, které nejsou s CarBack kompatibilní?

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete mít navigaci s nejnovější verzí firmwaru. Některé zastaralé verze firmwaru nepodporují některé funkce radaru a světla. Zjistěte si u výrobce navigace, zda nejnovější verzi firmwaru používáte.

Lze CarBack používat při nabíjení?

Ano. Radar se světlem CarBack lze zapojit do powerbanky a prodloužit tak výdrž baterie. Po zapojení do powerbanky se vypne a začne nabíjet, ale můžete ho pak znovu zapnout.

Proč je u všech režimů svícení radarového světla CarBack uvedená stejná výdrž baterie?

Největší spotřebu (mnohem větší než světlo) má radarové zařízení. Oficiálně uváděná doba provozu na jedno nabití 2 000mAh baterie je u všech režimů svícení 7 hodin. Záleží ale na tom, jak moc se bude radar využívat. Uváděných 7 hodin platí v ne příliš obvyklém případě, kdy by radar musel pracovat neustále. Pokud totiž nedetekuje žádná vozidla, automaticky se přepíná do úsporného režimu a baterii tolik nevybíjí. Baterie tedy za běžných podmínek vydrží výrazně déle. V režimu pro denní blikání je to v průměru až 12 hodin.

Mohu používat CarBack, pokud nemám kompatibilní cyklistický počítač?

Ano, Trek CarBack lze spárovat s telefonem pomocí aplikace Trek Accessories (iOS a Android). Aplikace zobrazuje přibližující se vozidla a může také o jejich přítomnosti informovat řidiče prostřednictvím zvukových upozornění.

V jaké vzdálenosti musí být vozidla, aby se zobrazila na obrazovce aplikace Trek Accessory?

Vozidla rozpoznaná ve vzdálenosti větší než 150 m se zobrazí jako statické trojúhelníky ve vzdálenosti větší než 150 m. Jakmile se tato vozidla přiblíží na vzdálenost menší než 150 m, zobrazí se na obrazovce jako blížící se vozidla.

Jak připojím zařízení CarBack k aplikaci Trek Accessories?

Stáhněte si aplikaci Trek Accessories a klepněte na „Začít“. Podle pokynů na obrazovce vyhledejte radar CarBack a připojte se k němu. Nezapomeňte povolit všechny výzvy k připojení Bluetooth a zkontrolujte, zda je v telefonu zapnutá funkce Bluetooth. Vyberte radar CarBack a ten se začne párovat s telefonem. Po prvním připojení se aplikace při další jízdě automaticky spáruje s radarem CarBack.

Funguje aplikace Trek Accessory s jinými modely světel s radarem?

Ne, aplikace Trek Accessory funguje pouze se světlem a radarem Trek CarBack.

Můžu se připojit současně k aplikaci Trek Accessories a čelní jednotce Garmin/Wahoo?

Ano, radar CarBack lze propojit s čelními jednotkami Garmin či Wahoo prostřednictvím ANT+ a současně i s aplikací Trek Accessories prostřednictvím Bluetooth.

Funguje aplikace Trek Accessories, když běží v telefonu na pozadí?

Ano, aplikace Trek Accessories poskytuje zvuková upozornění, když běží na pozadí. Pokud vypnete obrazovku nebo přepnete telefon do režimu spánku, když je aplikace spuštěná, a současně připojená k radaru CarBack, budete nadále dostávat zvuková upozornění podle nastavených preferencí.

Jak mohu v aplikaci Trek Accessories ovládat hlasitost upozornění na přibližující se vozidla?

Pokud máte povoleny zvuky a telefon není ztlumen, upozornění na přibližující se vozidla z aplikace Accessories Trek budou odpovídat nastavení hlasitosti telefonu. Pokud chcete, aby byla upozornění hlasitější nebo tišší, upravte hlasitost telefonu.

Proč aplikace požaduje povolení Bluetooth?

Aby se aplikace mohla připojit a komunikovat se zařízením CarBack, je nutné povolení Bluetooth.

Může se k radaru CarBack prostřednictvím ANT+ připojit více jednotek GPS?

Ano, k jedné jednotce CarBack se může připojit více jednotek GPS a všechny dostávají stejná upozornění.

V čem spočívá detekce ve dvou osách?

Jedná se o schopnost systému CarBack rozpoznat nejen vzdálenost blížícího se vozidla za cyklistou, ale také to, zda se vozidlo nachází přímo za jezdcem nebo vlevo či vpravo od něj. Tato funkce vyžaduje použití aplikace Trek Accessory.

Na jakou vzdálenost je k dispozici detekce vozidlel?

Radar CarBack dokáže určit polohu vozidla vzhledem k jezdci ve vzdálenosti x i y na vzdálenost 75 m a vozidlo zobrazit prostřednictvím aplikace Trek Accessories.

Funguje detekce přibližujících se vozidel na jednotce GPS?

Ne, aplikace Trek Accessory zobrazuje blížící se vozidla a jejich polohu vůči jezdci v ose x i y.

Proč se zeslabí jas obrazovky telefonu, když jsem mám otevřenou obrazovku s jízdními údaji v aplikaci Trek Accessories?

Pokud máte otevřenou obrazovku s údaji o jízdě a systém nedetekoval žádná vozidla, jas obrazovky se automaticky zeslabí, aby se šetřila baterie. Po rozpoznání vozidla nebo po klepnutí na obrazovku se telefon vrátí k normálnímu jasu.

Dá se změnit způsob blikání jednotky CarBack v aplikaci Trek Accessories?

V současné době nelze v aplikaci změnit způsob blikání.