Začína sa veľký výpredaj! Zľavy až 25 % na vybrané bicykle Kliknite a ušetrite

Kontrola a nastavenie predstavca

Predstavec bicykla je malá súčiastka, ktorá však plní dôležitú úlohu. Je to spojovací prvok, ktorý pripevňuje riadidlá k riadiacej trubke bicykla, pripojenej k vidlici. Bez tohto kľúčového spojenia by ste nemohli riadiť predné koleso bicykla požadovaným smerom.

⚠ VAROVANIE: Nesprávne nastavený alebo utiahnutý predstavec môže spôsobiť stratu kontroly a pád. Pred jazdou na bicykli sa uistite, že je predstavec správne umiestnený a dotiahnutý.

Nesprávna inštalácia predstavca na karbónovú rúrku riadidiel môže spôsobiť poškodenie rúrky riadidiel. Poškodená rúrka riadidiel by sa mohla náhle zlomiť a spôsobiť pád s následkom zranenia alebo smrti. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na predajňu bicyklov.

Typy představců

Predstavce s priamym spojením sa upínajú na vonkajšiu stranu riadiacej rúrky vidlice.

Duté predstavce majú rúrku, známu ako quill, ktorá je upnutá vo vnútri riadiacej rúrky vidlice pomocou rozširujúceho sa klinu.

Kontrola predstavca

Skontrolujte, či sú všetky skrutky pevne dotiahnuté. Správne utiahnutie sa líši podľa typu predstavca na vašom bicykli – dbajte na dodržanie špecifikácií krútiaceho momentu (zvyčajne vytlačených na predstavci). Ak si nie ste istí, akým typom predstavca je váš bicykel vybavený, obráťte sa na predajňu bicyklov.

Priamo spojené predstavce: Pod predstavcom musí byť minimálne jedna 5 mm dištančná podložka. V prípade karbónových rúrok riadidiel je potrebná jedna dištančná podložka nad a pod predstavcom. Ak máte otázky týkajúce sa predstavca alebo riadiacej rúrky, obráťte sa na predajňu bicyklov.

UPOZORNENIE: Na predstavec alebo riadiacu rúrku neaplikujte mazivo ani montážnu pastu Môže sa dostať do ložísk hlavového zloženia a riadiacej rúrky a spôsobiť šmýkanie alebo poškodenie.

Nastavení úhlu řídítek na představci s přímým připojením

1. Uvolněte šroub(y) objímky řídítek na představci tak, aby šlo řídítky v představci otáčet.
2. Nastavte řídítka do požadovaného úhlu a ujistěte se, že jsou vycentrovaná v představci.
3. Utáhněte šrouby. Nejlepšího výsledku dosáhnete postupným utahováním křížem jednoho šroubu po druhém, tj. horní pravý, spodní levý, horní levý a spodní pravý. Postup zopakujte.
4. Když jsou všechny šrouby objímky těsně našroubovány, utáhněte je na moment uvedený na představci nebo ve specifikacích.

Nastavení představce s perkem

Nastavení úhlu řídítek

1. Uvolněte šroub(y) objímky řídítek na představci tak, aby šlo řídítky v představci otáčet.
2. Nastavte řídítka do požadovaného úhlu a ujistěte se, že jsou vycentrovaná v představci.
3. Utáhněte šrouby objímky na moment uvedený na představci nebo ve specifikacích.

Poznámka: Šrouby objímky je třeba utáhnout stejně.

Nastavení výšky řídítek

1. V případě potřeby uvolněte šroub nastavování úhlu, čímž si zpřístupníte rozpínací šroub představce.
2. Povolte rozpínací šroub představce o dvě až tři otáčky.
3. Poklepejte na rozpínací šroub představce paličkou s dřevěnou, gumovou nebo umělohmotnou hlavou, abyste uvolnili klínek představce.
4. Nastavte řídítka do požadované výšky a ujistěte se, že minimální ryska zasunutí je uvnitř rámu.
5. Zarovnejte představec s horní trubkou.
6. Utáhněte rozpínací šroub představce na požadovaný moment.
7. Pokud jste v kroku 1 uvolnili šroub nastavování úhlu, nezapomeňte ho opět řádně utáhnout.

Mazání představce s perkem

1. Uvolněte rozpínací šroub představce a vyjměte představec z rámu.
2. Odstraňte staré nánosy maziva a představec řádně vyčistěte.
3. Naneste slabou vrstvu cyklistického maziva na tu část perka představce, která bude zasunuta do rámu, a to včetně klínku.
4. Zasuňte požadovanou část představce do rámu tak, aby ryska minimálního zasunutí byla v rámu.
5. Zarovnejte představec s horní trubkou.
6. Utáhněte rozpínací šroub představce na požadovaný moment.

Slovakia
You’re looking at the Slovakia Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country/region's Trek Bicycle website here.