Tipy pro jízdu na kole

Řazení rychlostí

Přeřazením ovládáte rychlost v závislosti na terénu. Při přeřazování je třeba vždy šlapat. Volte převod, který umožňuje hladký a účinný záběr do pedálů.

Páčky napravo přeřazují zadní pastorky. Velká páčka přeřazuje na lehčí převod (větší pastorek). Malá páčka přeřazuje na těžší převod (menší pastorek).

Páčky vlevo přeřazují přední převodník. Velká páčka přeřazuje na těžší převod (velký převodník). Malá páčka přeřazuje na lehčí převod (malý převodník).

Řaďte včas. Nepřeřazujte, když ztěžka šlapete do pedálů, např. při jízdě do kopce. Převod pro stoupání zvolte včas, abyste byli připraveni na výšlap. Potřebujete-li přeřadit při velké zátěži, pak se tuto zátěž pokuste během řazení zmírnit.

Výběr správného převodu

Postupem času správný převod nastavíte automaticky bez jakéhokoliv rozmýšlení.

Sami si zvyknete na převody, které vám nejlépe vyhovují. Ideální převod a otáčky pedálů za minutu se různí. Většina z nás volí nižší převod do kopce a vyšší při sjezdech. Převod někde mezi nimi pak vyhovuje jízdě na rovince či v kopcovitém terénu.

Nepoužívejte však kombinace, které kříží řetěz: Velký přední převodník a velký zadní pastorek NEBO malý přední převodník a malý zadní pastorek. Poškodíte tak řetěz.

Pro začátečníky je ideální jezdit ze začátku se zkušenými jezdci, kteří jsou ochotni naučit je základy řazení.

Brzdění a zastavení

Zvládnutí správného řízení zajistí vaši bezpečnost na silnici a dodá vám na odvaze. Než usednete na kolo, vždy se ujistěte, že vám fungují brzdy.

Protišlapací brzda

Máte-li na kole protišlapací brzdu, aktivujete ji šlápnutím směrem dozadu. Chcete-li vyvinout co největší brzdnou sílu, pak by měl být zadní pedál při použití brzdy ve vodorovné poloze.

Umístění pedálu pro nejlepší použití protišlapací brzdy.

Brzdové páčky

Brzdit se má zapojením obou brzd najednou. Příliš prudké zabrzdění předního kola může způsobit zvednutí zadního kola ze země a může vést ke ztrátě kontroly nad kolem. Prudkým zabrzděním zadního kola se zase můžete dostat do smyku.

Většinu brzdné síly poskytuje přední brzda. Proto ji používejte uvážlivě. Zadní brzda vás zpomalí postupně.

Zvednutí zadního kola ze země při prudkém brzdění zabráníte přesunutím své hmotnosti  sedle směrem dozadu a celkově sníženou pozicí na kole.

Je-li třeba nečekaně zastavit, brzděte hladce a rovnoměrně, čímž nejlépe kontrolujete svou rychlost.

Při zatáčení zabrzděte ještě před zatáčkou. Prudké brzdění v zatáčce může způsobit smyk a ztrátu kontroly nad kolem. Asi v půlce zatáčky zmenšete brzdnou sílu na polovinu, čímž dosáhnete vyšší stability a pozitivní trakce.

Nepřetržité brzdění může vést k zahřátí ráfku a brzdných komponent, což má pak za následek jejich předčasné opotřebení. Přehřátí brzdového systému zabráníte občasným uvolněním brzd, což umožní ochlazení kontaktních částí brzd.

Jízda do kopce

Nejlepší radou při výšlapech je výběr potřebného převodu ještě před začátkem stoupání. Po zvládnutí přeřazování vám následující pokyny usnadní jakýkoli výšlap.

Při prudkých výšlapech se nakloňte dopředu a ohněte lokty. Procvičujte si ideální vyváženost mezi předními a zadními koly a buďte připraveni řadit.

Jízda v sedle či mimo něj je při výšlapech otázkou osobní volby. Někdy je přínosné tyto dvě pozice střídat, neboť se při nich používají jiné svalové skupiny, takže si unavené svaly mohou případně odpočinout.

Jízda z kopce

Ovládání rychlosti, rozložení hmotnosti a jistota řízení zaručí bezpečný a účinný sjezd.

Rychlost ovládnete společně s nabytými zkušenostmi a dobrou technikou brzdění. Správného rozložení vlastní hmotnosti mezi koly v prudkém kopci dosáhnete přesunutím své hmotnosti dozadu a co nejnižší pozicí na kole stejně jako při brzdění. .

Kolena a lokty nechte pokrčené, čímž snáze pohltíte nerovnosti a nárazy. Nesvírejte řídítka příliš pevně.

Ovládání řízení

Řídítka natáčíme pouze v nízkých rychlostech. Řízení při vysokých rychlostech či sjezdech je nebezpečné a používá se pouze jako protiřízení.

Např. když chcete zatočit doprava, přesuňte vnější (levou) nohu kolmo dolů a držte tento pedál zatížený. Jak začnete zatáčet, zatlačte vnitřní (pravou) rukou dopředu (ne dolů) a nakloňte se do směru zatáčky.

Přední a zadní kola opíší jiné křivky. Řízením docílíte toho, že obě kola pojedou po nejlepších dráhách. Zatáčku projíždějte uvolněně a ponechte svou hmotnost vycentrovanou na střed kola.

Finding the right gear

With practice, gear selection will become more of an impulse or reflex, requiring little thought.

Over time, you’ll find the gear(s) that are most comfortable for you. Optimum gear and pedal revolutions (rpm) vary. Most people find that a lower gear is better going uphill, a higher gear is better going downhill, and a gear somewhere in between is comfortable on flat or rolling terrain.

It’s a great idea for beginners to ride with an experienced rider who’s willing to teach you the basics of gear selection.

Slovakia
You’re looking at the Slovakia Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country/region's Trek Bicycle website here.