Assisted Service Module is not available on mobile or tablet devices.
  1. Loading...

Trek Care begränsad garanti 2012-2019

Kontakta en auktoriserad Trek-återförsäljare eller distributör för att inleda ett reklamationsärende. Inköpskvitto måste uppvisas. Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare. 

Livslångt
Ramar har livstidsgaranti för första ägare (se undantag nedan)

5 år
Svingarmar på alla heldämpade cyklar (med undantag av svingarmar på Session, Scratch och Slash)

3 år
Aluminiumramar och svingarmar på Session, Scratch, Slash och Ticket

2 år
Kolfiberramar och svingarmar på Session och Slash
Alla komponenter till bakdämpningens länkage, bland annat lager, pivotlänkage och fästdelar
Motor, controller och batteri till elcykel (2 år eller 600 laddningar, beroende på vad som inträffar först)
Alla gafflar, delar och komponenter i original från Bontrager (med undantag av förbrukningsvaror som t.ex. däck och slangar)

1 år
Lack och dekaler

 

GARANTIN GÄLLER INTE:
Normalt slitage
Felaktig montering
Felaktigt underhåll
Monterade komponenter, delar eller tillbehör som inte ursprungligen är avsedda för eller kompatibla med cykeln vid försäljningstillfället
Skador eller fel orsakade av olyckor, felaktig användning, överbelastning eller vanvård
Arbetskostnader för reservdelar eller utbyten
Cyklar som används i kommersiell verksamhet, till exempel hyrcyklar, democyklar eller cyklar som används av säkerhetsvakter

Garantin avser cyklar av årsmodell 2011 och senare och endast produkter med varumärket Trek eller Bontrager. Alla andra originaldelar eller -komponenter omfattas av gällande garantier från respektive tillverkare. Eventuella produkter som inte uttryckligen inkluderas ovan är undantagna.

Information om garantivillkor för cyklar av 2010 års modell och tidigare finns i bruksanvisningen’ till cykeln eller lämnas av auktoriserad återförsäljare.

Denna garanti åsidosätts helt av omkonstruktioner av ram, gaffel eller komponenter. Garantin är uttryckligen begränsad till reparationer eller utbyten av felaktiga artiklar och nämnda reparationer eller utbyten är den enda åtgärden enligt garantivillkoren. Garantin träder i kraft på inköpsdatumet, erbjuds endast den först registrerade ägaren och kan inte överlåtas. Garantin gäller endast för Trek-cyklar inköpta hos auktoriserad återförsäljare eller distributör. Trek Bicycle Corporation ansvarar inte för följdförluster eller följdskador. I vissa länder tillåts inte undantag för följdförluster eller följdskador och ovanstående undantag gäller i detta fall inte. Garantianspråk ska ställas via auktoriserad återförsäljare eller distributör. Inköpskvitto måste uppvisas. Cykeln måste finnas registrerad hos Trek Bicycle Corporation för att ett garantianspråk ska kunna behandlas. Anspråk som inlämnas utanför inköpslandet kan komma att medföra avgifter och ytterligare begränsningar. Giltighetsperiod och garantivillkor kan skilja mellan olika ramtyper och/eller länder. Denna garanti ger dig särskilda rättigheter enligt lag och dessa rättigheter kan variera mellan olika länder. Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Det är den engelska versionen av garantin som har företräde.


För produkter inköpta före 2012 ber vi er kontakta oss för information om garantivillkoren.

Jämför produkter i ditt ställ

Jämför
Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.