Hållbar utveckling

Cykeln gör världen bättre. Ju mer folk cyklar desto friskare blir vår värld. Vi tar cykelns världsomvälvande kapacitet på allvar - så mycket att vi har ändrat vilka produkter vi tillverkar och hur vi tillverkar dem.

Trek har fattat ett beslut om hållbar utveckling och är ett gott exempel på hur en stor tillverkare kan utvärdera och ändra processer och affärsrutiner så att företagets verksamhet, och de anställdas arbetsuppgifter, avspeglar målsättningen att skapa en bättre värld.

Överst