Vi tror på att göra saker rätt.


Ett stort företag har stor påverkan och det är därför viktigt att alltid handla genomtänkt.

Trek är en av de största cykeltillverkarna i världen. Det är ingen ursäkt för att vila på sin lagrar. Vi utvärderar hela tiden våra tillverkningsprocesser och affärsrutiner för att vara säkra på att vårt handlande leder mot vårt mål, en bättre värld.

 

Vår process

Grön energi

Trek är den första tillverkare i Wisconsin, USA, som helt har gått över till förnybar elenergi. Tidigare förbrukade vi 5 miljoner kilo kol årligen. Nu förbrukar vi 0. Vi har vidtagit småskaliga ändringar också. Till exempel har vi infört lågenergibelysning i hela vår Waterloo-anläggning.

Vår personal

Bilpool

Vid vårt huvudkontor i Waterloo, USA, är det bilpoolen som regerar asfalten. Alla platser på de mest närliggande parkeringarna är reserverade för bilpoolsbilar. Mer än en Trek-anställd har sett fördelarna med bilpoolen när de har gått till jobbet från sin parkering i utkanten av området en kall januarimorgon.

Smartare leveranser

Cyklar är otroligt effektiva fordon. Lastbilar, nåja. Vi lagt ned mycket energi på att minska lastbilstransporterna, på två fronter: Vi använder närproducerade produkter för att förkorta leveranserna mellan våra leverantörer och våra tillverkningsenheter, och vi har omorganiserat vårt distributionssystem till ökad användning av samordnade transporter. Vi har eliminerat tusentals mil med landsvägstransporter till fördel för mer energieffektiva järnvägstransporter.

Cykelpendling

Vi föredrar att våra anställda cyklar eller går till arbetet och vi stöder detta så mycket som möjligt. Vi har särskilda cykelrum för inomhusparkering och omklädningsrum för att byta från cykeloutfit till arbetskläder.

Short Trips

40 % av alla bilturer i USA är kortare än tre km. För att minimera dessa ineffektiva skutt erbjuder vi lånecyklar som alla anställda får använda för tjänsteärenden eller på lunchtid.

Cyklar (0)

Välj upp till tre cykelmodeller.アンケート調査へのご協力

およそ10分間のアンケートに答えていただくことで、1万円相当のボントレガー商品を抽選でプレゼント致します。