Vi tror på sykler.


Det er fantastisk å være en sykkelprodusent

Du kan parkere sykkelen der du jobber. Du kan treffe på Gary Fisher ved vannstasjonen. Ingen på kontoret ler av Lycra. Men her er det aller beste ved å være en sykkelprodusent: Sykler gjør verden bedre. Jo flere som sykler, jo sunnere blir verden.

Vi tar sykkelens miljøpotensial på alvor - så mye at vi har forandret syklene og forandret måten vi produserer dem på.

 
Smarter Bikes

Smartere sykler

Vi elsker å sykle for rekreasjon. Men vi tror at sykkelens største fremtid ligger i praktisk transport. Vi har dedikert oss til ekte løsninger som gir ekte alternativer til bilen: Sykler som frakter. Sykler som pendler, uansett vær. Elektriske hjelpemotorer som lar deg sykle lengre og raskere. Praktiske egenskaper er drivkraften bak våre Urban og Ride+ sykler.

Greener Bikes

Miljøvennligere sykler

Sykler er i utgangspunktet miljøvennlige. Så hvordan kan vi gjøre dem enda mer miljøvennlige? Ved å bygge dem med lavest mulig miljøpåvirkning. Vi planlegger for gjenbruk og resirkulering av hver eneste komponent. Det er ideen bak Eco Design, en serie med sykler og deler som er utviklet for lavest mulig miljøpåvirkning.

Miljøvennligere emballasje

70-90 % av materialene i emballasjen er resirkulert, en miks av etter-industrielle avfallsprodukter og søppel fra forbruker. Søppel fra forbruker er det viktigste for miljøet, så vi bruker dette der det er mulig. I de få tilfellene hvor resirkulert materiale ikke er mulig, bruker vi materiale fra sertifiserte skog som dyrkes for produksjon av papp.

Resirkulering

Sykkelslanger er de komponentene med kortest levetid. For å øke deres livslengde, har vi gått sammen med Alchemy Goods og laget et gjenbrukssystem for våre forhandlere i USA. Når en kunde kommer for å kjøpe en ny slange, blir den gamle sendt til Alchemy og blir til Bontrager sykkelvesker. Resultatet er slitesterke vesker som hjelper deg å frakte mer på sykkelen, laget av materialer som ellers ville fylt opp søppelplassene.

Dream Bikes

Med riktig stell kan en sykkel overleve tusenvis av kilometer og flere eiere. Dessverre så kastes mange sykler før dette. Si velkommen til Dream Bikes, et pilotprosjekt og ideell organisasjon som er grunnlagt av Trek.

Dream Bikes lærer ungdom i vanskeligstile områder å fikse, reparere og gi nytt liv til donerte sykler - uansett merke. De oppussede syklene selges så, med spesielle betingelser og priser, til de som trenger dem mest for å komme seg til jobb eller skole. Dream Bikes tar også de dårligste syklene og demonterer dem for resirkulering og gjenvinning.

Sykler (0)

Velg opptil tre sykler.アンケート調査へのご協力

およそ10分間のアンケートに答えていただくことで、1万円相当のボントレガー商品を抽選でプレゼント致します。