RE:aktiv med Thru Shaft

RE:aktiv med Thru Shaft är dämparen som hinner med i svängarna. Trek förkastade den rådande ordningen för att förbättra den omedelbara responsen, de omärkliga övergångarna och den oavbrutna kontakten med underlaget som användarna älskar med RE:aktiv.

Omedelbar respons, oavbruten markkontakt

Svarsvilligheten i alla terrängtyper är RE:aktivs signum: en styvare dämpning vid låga dämparhastigheter, en mjukare men ändå välkontrollerad dämpning vid höga dämparhastigheter, och en omedelbar övergång mellan de två typerna. RE:aktiv med Thru Shaft förbättrar den här reaktionssnabbheten.

Den helt nyskapande konstruktionen hos RE:aktiv med Thru Shaft svarar snabbare på förändringar i underlaget än någon annan stötdämpare på marknaden, vilket gör att cyklisten, cykeln och underlaget kan hålla kontakten med varandra under hela rundan. Ute i terrängen kommer du att märka detta genom att du kan cykla snabbare med större kontroll, och du känner riktigt hur stötdämparen jobbar under dig.

Hur kan den vara så jämngående och så snabb?

Först behöver du känna till den så kallade IFP-enheten (Internal Floating Piston). I konventionella luftstötdämpare ligger IFP-enheten mellan en oljepelare och en luftkammare. När du når en ojämnhet tränger dämparstången undan olja. Den undanträngda oljan flyttar i sin tur på IFP-enheten som då pressar samman luften i luftkammaren. Sedan flyter IFP-enheten tillbaka till ursprungsläget. Det är den här processen som efter ett tag ger en fördröjd dämpningseffekt. Fram till nu har det här systemet varit det mest effektiva på marknaden, och det är fortfarande helt okej. Men dagens MTB-cyklister kör på allt mer tekniskt underlag, och de kräver en dämpare som reagerar snabbare.

RE:aktiv med Thru Shaft eliminerar behovet av en IFP-enhet, och därmed försvinner även den oönskade fördröjningen. RE:aktiv med Thru Shaft har inte någon separat kammare för undanträngd luft. I stället har dämparen en sammanhängande oljepelare med en enda dämparpistong och en stång som går ut från dämparens undersida under kompressionsrörelsen. Den här förenklade konstruktionen eliminerar den skumpiga och tvekande effekten som man får när dämparen inte kan hålla jämna steg med underlaget. Ibland är den enklaste lösningen verkligen den bästa.

1. Dämparstång
2. RE:aktivs dämparpistong
3. IFP-enhet med luftladdning
4. Sammanhängande oljepelare utan luftladdning
5. Sekundär dämparstång

Ingen fördröjd effekt

Tack vare att konstruktionen med genomgående stång svarar snabbare och mer fullständigt på terrängen känns det som att din cykel har telepatisk kontakt med underlaget och rör sig mjukt i samspel med det, snarare än att cykeln och underlaget ger varandra stryk genom hela rundan.

Dämparen reagerar också snabbare genom hela dämparrörelsen. Ute på stigarna känner du hur dämparen svarar på varje ojämnhet. Den här rena och exakta känslan förstärks av att trycket på stången som man får hos en konventionell IFP-dämpare elimineras, så att användaren kan dra nytta av dämpningssystemets kinematik på ett sätt som aldrig tidigare har varit möjligt.

En ny branschnorm från de ledande inom branschen

Innovativa lösningar kräver att man är villig att gå längre än någon annan har gått tidigare, och Treks samarbete med Penske Racing Shocks – den obestritt ledande tillverkaren av specialkonstruerade stötdämpare för bilsport – gav oöverträffade resultat när RE:aktiv kom till världen. Penske bidrog också stort med inspiration och samarbete under utvecklingen av RE:aktiv med Thru Shaft, där vi tänjde ännu mer på gränserna genom att tillämpa fler välbeprövade dämpningstekniker från motorsportens värld på MTB-cyklar.

Sedan, när Treks utvecklingsteam inom dämpningsteknik och Penskes experter hade kommit fram till en grundläggande konstruktions, samarbetade vi med både FOX och Rock Shox för att ytterligare anpassa tekniken för MTB-marknaden.

Finns på:

Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country/region's Trek Bicycle website here.