Registrera din nya Trek

Registrering är ett snabbt och enkelt sätt att skydda din nya cykelinvestering. Den innehåller serienumret för den händelse att cykeln förloras eller blir stulen och hjälper oss att kunna få kontakt med dig när vi har viktig produktinformation.

Komma igång

Ange cykelns serienummer

Här finns serienumret på cykeln

Cykelns serienummer finns angivet på undersidan av cykelramen, nära vevpartiet. Titta efter en etikett som innehåller en streckkod. Etiketten innehåller även en rad med bokstäver och siffror. Raden börjar med WTU. Hela strängen eller tecknen utgör cykelns serienummer.

Begär hjälp

Cyklar (0)

Välj upp till tre cykelmodeller.アンケート調査へのご協力

およそ10分間のアンケートに答えていただくことで、1万円相当のボントレガー商品を抽選でプレゼント致します。