H1-variant

H1 utvecklades för atleter med bra flexibilitet i höften, starka bålmuskler och en önskan att komma närmare marken och ur luftflödet. Det är den lägsta handpositionen som finns för en Madone och det är den som används av många cyklister i vårt Pro Team.

Geometri

Verklig ramstorlek 50cm 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
GMarkfrigång 7.2cm 7.2cm 7.0cm 7.0cm 7.0cm 6.8cm 6.8cm
HKedjestag 40.7cm 40.7cm 40.7cm 40.7cm 40.7cm 41.0cm 41.0cm
ELängd överrör 52.8cm 53.9cm 55.1cm 56.4cm 57.9cm 59.1cm 60.3cm
NRamhöjd 50.9cm 51.9cm 53.1cm 54.6cm 56.9cm 58.6cm 60.6cm
DStyrrörets vinkel 72.8 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.8 ° 73.9 ° 73.9 °
CStyrhuvudets längd 10.0cm 11.0cm 12.5cm 14.0cm 16.0cm 18.0cm 20.0cm
IOffset 4.5cm 4.5cm 4.5cm 4.5cm 4.0cm 4.0cm 4.0cm
MRamlängd 38.8cm 39.2cm 39.6cm 40.0cm 40.5cm 40.9cm 41.3cm
BSadelrörets vinkel 74.6 ° 74.2 ° 73.7 ° 73.3 ° 73.0 ° 72.8 ° 72.5 °
Högsta sadelhöjd 72.5cm 75.5cm 78.0cm 81.0cm 83.0cm 85.0cm 87.0cm
Lägsta sadelhöjd 62.5cm 65.5cm 68.0cm 71.0cm 73.0cm 75.0cm 77.0cm
ASadelrör 45.3cm 48.3cm 50.1cm 52.5cm 55.3cm 57.3cm 59.3cm
LÖverrör-mark 70.6cm 72.7cm 74.3cm 76.2cm 78.6cm 80.6cm 82.4cm
JTrail 5.8cm 5.6cm 5.6cm 5.6cm 5.7cm 5.6cm 5.6cm
KHjulbas 97.1cm 97.6cm 98.5cm 99.3cm 99.2cm 100.5cm 101.4cm
Verklig ramstorlek 50cm 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
GMarkfrigång 2.83" 2.83" 2.76" 2.76" 2.76" 2.68" 2.68"
HKedjestag 16.02" 16.02" 16.02" 16.02" 16.02" 16.14" 16.14"
ELängd överrör 20.79" 21.22" 21.69" 22.20" 22.80" 23.27" 23.74"
NRamhöjd 20.04" 20.43" 20.91" 21.50" 22.40" 23.07" 23.86"
DStyrrörets vinkel 72.8 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.8 ° 73.9 ° 73.9 °
CStyrhuvudets längd 3.94" 4.33" 4.92" 5.51" 6.30" 7.09" 7.87"
IOffset 1.77" 1.77" 1.77" 1.77" 1.57" 1.57" 1.57"
MRamlängd 15.28" 15.43" 15.59" 15.75" 15.94" 16.10" 16.26"
BSadelrörets vinkel 74.6 ° 74.2 ° 73.7 ° 73.3 ° 73.0 ° 72.8 ° 72.5 °
Högsta sadelhöjd 28.54" 29.72" 30.71" 31.89" 32.68" 33.46" 34.25"
Lägsta sadelhöjd 24.61" 25.79" 26.77" 27.95" 28.74" 29.53" 30.31"
ASadelrör 17.83" 19.02" 19.72" 20.67" 21.77" 22.56" 23.35"
LÖverrör-mark 27.80" 28.62" 29.25" 30.00" 30.94" 31.73" 32.44"
JTrail 2.28" 2.20" 2.20" 2.20" 2.24" 2.20" 2.20"
KHjulbas 38.23" 38.43" 38.78" 39.09" 39.06" 39.57" 39.92"

H2-Passform

H2-varianten har ett aningen högre styrhuvud vilket utsätter rygg och nacke för mindre påfrestningar. Det är rätt sätt att få de flesta cyklister, inklusive proffsen, i rätt form. Här behövs inga extradetaljer som förlängda stammar, distanser och liknande. Det ser onekligen helt professionellt ut.

Geometri

Verklig ramstorlek 47cm 50cm 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
GMarkfrigång 7.2cm 7.2cm 7.2cm 7.0cm 7.0cm 7.0cm 6.8cm 6.8cm
HKedjestag 40.7cm 40.7cm 40.7cm 40.7cm 40.7cm 40.7cm 41.0cm 41.0cm
ELängd överrör 51.3cm 52.1cm 53.4cm 54.3cm 56.0cm 57.4cm 58.6cm 59.8cm
NRamhöjd 52.2cm 53.5cm 54.7cm 55.5cm 57.7cm 59.8cm 61.5cm 63.4cm
DStyrrörets vinkel 71.2 ° 72.1 ° 72.8 ° 73.0 ° 73.5 ° 73.8 ° 73.9 ° 73.9 °
CStyrhuvudets längd 12.0cm 13.0cm 14.0cm 15.0cm 17.0cm 19.0cm 21.0cm 23.0cm
IOffset 4.5cm 4.5cm 4.5cm 4.5cm 4.0cm 4.0cm 4.0cm 4.0cm
MRamlängd 36.9cm 37.4cm 37.9cm 38.1cm 38.7cm 39.1cm 39.5cm 39.8cm
BSadelrörets vinkel 74.6 ° 74.6 ° 74.2 ° 73.7 ° 73.3 ° 73.0 ° 72.8 ° 72.5 °
Högsta sadelhöjd 69.5cm 72.5cm 75.5cm 78.0cm 81.0cm 83.0cm 85.0cm 87.0cm
Lägsta sadelhöjd 59.5cm 62.5cm 65.5cm 68.0cm 71.0cm 73.0cm 75.0cm 77.0cm
ASadelrör 44.4cm 47.6cm 49.3cm 50.6cm 53.3cm 55.3cm 57.3cm 59.3cm
LÖverrör-mark 71.1cm 73.3cm 74.7cm 75.8cm 78.1cm 80.0cm 81.9cm 83.7cm
JTrail 6.8cm 6.2cm 5.8cm 5.6cm 5.8cm 5.7cm 5.6cm 5.6cm
KHjulbas 97.1cm 97.1cm 97.3cm 97.8cm 98.0cm 98.7cm 100.0cm 100.8cm
Verklig ramstorlek 47cm 50cm 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
GMarkfrigång 2.83" 2.83" 2.83" 2.76" 2.76" 2.76" 2.68" 2.68"
HKedjestag 16.02" 16.02" 16.02" 16.02" 16.02" 16.02" 16.14" 16.14"
ELängd överrör 20.20" 20.51" 21.02" 21.38" 22.05" 22.60" 23.07" 23.54"
NRamhöjd 20.55" 21.06" 21.54" 21.85" 22.72" 23.54" 24.21" 24.96"
DStyrrörets vinkel 71.2 ° 72.1 ° 72.8 ° 73.0 ° 73.5 ° 73.8 ° 73.9 ° 73.9 °
CStyrhuvudets längd 4.72" 5.12" 5.51" 5.91" 6.69" 7.48" 8.27" 9.06"
IOffset 1.77" 1.77" 1.77" 1.77" 1.57" 1.57" 1.57" 1.57"
MRamlängd 14.53" 14.72" 14.92" 15.00" 15.24" 15.39" 15.55" 15.67"
BSadelrörets vinkel 74.6 ° 74.6 ° 74.2 ° 73.7 ° 73.3 ° 73.0 ° 72.8 ° 72.5 °
Högsta sadelhöjd 27.36" 28.54" 29.72" 30.71" 31.89" 32.68" 33.46" 34.25"
Lägsta sadelhöjd 23.43" 24.61" 25.79" 26.77" 27.95" 28.74" 29.53" 30.31"
ASadelrör 17.48" 18.74" 19.41" 19.92" 20.98" 21.77" 22.56" 23.35"
LÖverrör-mark 27.99" 28.86" 29.41" 29.84" 30.75" 31.50" 32.24" 32.95"
JTrail 2.68" 2.44" 2.28" 2.20" 2.28" 2.24" 2.20" 2.20"
KHjulbas 38.23" 38.23" 38.31" 38.50" 38.58" 38.86" 39.37" 39.68"