1. Loading...

Trek Care Limited Warranty

Vi tar vare på deg

Hver eneste nye Trek-sykkel leveres med bransjens beste garanti- og loyalitetssprogram – Trek Care. Når Trek-sykkelen din er registrert, gir Trek Bicycle Corporation deg som kjøper av en original Trek -sykkel en garanti som dekker defekter på utførelse og materialer, slik det er oppgitt under:

LIVSTIDSGARANTI
Rammer gjelder livet ut for den opprinnelige eieren (unntatt gafler, rammemodellene Session, Scratch, Slash, og Ticket , og svingarmene på alle fulldempede sykler)

5 år
Svingarmer på alle fulldempede sykler (unntatt rammemodellene Session, Scratch og Slash)

3 år
Rammemodellene Session (aluminium), Scratch, Slash og Ticket , samt svingarmer

2 år
Rammemodellen Session (karbon) og svingarmer
RIDE+-motor, -kontroll, og batteripakke (eller 600 ladinger, avhengig av hva som inntreffer først)
Alle originale Bontrager-gafler, -deler og -komponenter (unntatt forbruksvarer som dekk og slanger)

1 år
Lakk og dekaler

Denne garantien gjelder for sykler fra 2011 og nyere, og dekker kunTrek ogBontrager-produkter. Alle andre originale deler eller komponenter skal dekkes av originalprodusentens garanti. Alle produkter som ikke er inkludert over, er herved unntatt.Alle andre originale deler eller komponenter må dekkes av garanti hos opprinnelig produsent. Alle produkter som ikke er spesifikt inkludert over er herved unntatt fra garantien.

DENNE GARANTIEN DEKKER IKKE:
Vanlig slitasje
Feil montering
Feil vedlikehold
Installasjon av komponenter, deler, eller tilbehør som i utgangspunktet ikke er tiltenkt for eller kompatible med den solgte sykkelen.
Skade eller feil som følge av uhell, feil bruk, misbruk, eller forsømmelse.
Arbeidsutgifter for reservedeler eller utskifting

Denne garantien vil bli fullstendig ugyldig ved modifikasjoner på rammen, gaffelen, eller komponenter. Denne garantien er uttrykkelig begrenset til reparasjon eller utskifting av defekte deler, og garantien omfatter kun slike reparasjoner eller utskiftinger. Denne garantien gjelder fra kjøpsdato, tilbys kun opprinnelig eier og kan ikke overføres. Denne garantien gjelder kun forTrek-sykler kjøpt gjennom en autorisert forhandler eller distributør. Trek Bicycle Corporation er ikke ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader. Noen stater tillater ikke at uforvarende skader eller følgeskader unntas fra garanti, så den ovenstående unntakelsen gjelder kanskje ikke i ditt tilfelle. Ethvert garantikrav må rettes til en autorisert forhandler eller distributør. Kjøpsbevis kreves. Sykkelen må være registrert hosTrek Bicycle Corporationfør et eventuelt garantikrav kan behandles. For krav som rettes fra et annet land enn i det sykkelen ble kjøpt, kan det tilkomme avgifter og øvrige begrensninger. Garantiperiode og -detaljer kan være forskjellig avhengig av rammetype og/eller land. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og disse rettighetene kan variere fra sted til sted. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. Det er den engelske versjonen av garantien som har forrang.

For sykkelmodeller fra 2010 og tidligere må du se brukerhåndboken eller kontakte oss eller en autorisert forhandler for gjeldende garanti.

Program Trek Carbon Care
Uhell kan skje, og kanskje må du bytte ut en ramme eller del etter en skade som ikke dekkes av garantien. Derfor opprettet vi Trek Carbon Care-programmet. Vi vet hvor glad du er i Trek-sykkelen din, og forstår hvor tungt det er å måtte bytte ut en del som har fått en skade som ikke dekkes av garantien.Dette programmet kan brukes til å få avslag på den nye rammen eller komponenten i tilfelle skader som ikke dekkes av garanti. Kontakt din lokale forhandler for å få detaljer, eller klikk her for å finne ut mer.