Vi tror på å gjøre ting riktig


Et stort firma gir et stort fotavtrykk, så vi må trå forsiktig.

Trek er en av verdens største sykkelprodusenter. Men det betyr ikke at vi misbruker statusen. Vi evaluerer kontinuerlig hele produksjonsprosessen og forretningspraksisen for å være sikre på at det vi gjør og det våre ansatte gjør, gjenspeiler vårt mål om en bedre verden.

 

Vår prosess

Grønn energi

Trek er den første produsenten i Wisconsin som har skiftet til 100 % fornybar elektrisk kraft. Vi pleide å forbrenne over 5 millioner kilo med kull årlig. Nå brenner vi 0. Vi har innført mindre forandringer også, som at hele anlegget vårt i Waterloo bruker energipærer til belysning.

Våre folk

Samkjøring

Ved vårt hovedkvarter i Waterloo, er det de som samkjører i bilene som styrer. Hver eneste parkeringsplass nær fabrikken er forbeholdt de som samkjører. Flere enn en ansatt har måttet se lysene som markerer parkeringsplassene for samkjørerne mens de må gå fra en parkeringsplass lang unna.

Smartere transport

Sykler er utrolig effektive kjøretøy. Det er ikke lastebiler i samme grad. Vi har jobbet hardt med å redusere antall mil med lastebil på to felt: Mellom våre deleleverandører og våre produsenter, og vi har bygd om hele distribusjonssystemet vårt til togtransport for større effektivitet.

Sykkelpendling

Vi elsker å se ansatte som sykler eller går til jobb, derfor gjør vi det så enkelt som mulig å komme i gang. Vi har eget pendlerrom for innendørs sykkelparkering, og garderober for de som må skifte fra sykkeltøy til arbeidstøy.

Short Trips

40 % av alle bilturer i USA er kortere enn 3 km. For å kutte ned på disse, har vi lånesykler som de ansatte kan bruke for korte ærend eller når de skal ut for lunsj.

Sykler (0)

Velg opptil tre sykler.アンケート調査へのご協力

およそ10分間のアンケートに答えていただくことで、1万円相当のボントレガー商品を抽選でプレゼント致します。